Osipowicz, G. „Zorganizowane I Wyspecjalizowane Obozowisko Zbieraczy? Z wyników Badań Traseologicznych I Przestrzennych materiałów Mezolitycznych Ze Stanowiska Ludowice 6”. Przegląd Archeologiczny, t. 63, grudzień 2015, s. 59-85, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1604.