Zastawny, A. „Nowe Wyniki Pomiaru Wieku Dla materiałów Kultury badeńskiej W późnym Neolicie Małopolski”. Przegląd Archeologiczny, t. 63, grudzień 2015, s. 87-123, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1605.