Purowski, T., i B. Wagner. „Badania składu Chemicznego Szkieł Odkrytych Na Osadzie Kultury lateńskiej W Podłężu koło Krakowa”. Przegląd Archeologiczny, t. 63, grudzień 2015, s. 125-46, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1606.