Sielicka, K. „Przyczynek Do Badań Nad Rolą psów W społecznościach środkowoeuropejskiego Barbaricum”. Przegląd Archeologiczny, t. 63, grudzień 2015, s. 147-75, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1607.