Ciesielska, A. „«Teoria Bez Danych Jest Pusta, Ale Dane Bez Teorii Są ślepe» (Ch. Wright Mills). Odpowiedź Na Recenzję Michała Parczewskiego Daleko Od przełomu Opublikowaną W Slavia Antiqua LV (2014), S. 237-253”. Przegląd Archeologiczny, t. 63, grudzień 2015, s. 231-4, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1611.