Gediga, B. „Dr Eleonora Tabaczyńska 5 Sierpnia 1931 – 15 Czerwca 2015”. Przegląd Archeologiczny, t. 63, grudzień 2015, s. 248-50, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1613.