Skrzyńska, K., i Z. Gałecki. „Wiejskie Struktury Osadnicze I Ich Przemiany W Czasie. Przykład Nowosielca Na Dawnym Pograniczu Polsko-Rusko-Litewskim”. Przegląd Archeologiczny, t. 69, wrzesień 2021, s. 171-90, doi:10.23858/PA69.2021.2105.