Kobiałka, D. „Grzegorz Kiarszys, Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów Atomowych W Polsce. Szczecin 2019, Ss. 334, ISBN 978-83-7972-333-1.”. Przegląd Archeologiczny, T. 68, grudzień 2020, s. 349-64, doi:10.23858/PA68.2020.013.