Gralak, T. „O działaniach Parateatralnych W Epoce brązu”. Przegląd Archeologiczny, t. 68, grudzień 2020, s. 17-46, doi:10.23858/PA68.2020.002.