Pankiewicz, A., i S. Rodak. „Przemiany Osadnicze Na Terenie Wrocławia I Jego Przedpola We Wczesnym średniowieczu”. Przegląd Archeologiczny, t. 70, grudzień 2022, doi:10.23858/PA70.2022.2556.