Leligdowicz, A. „Czy można mówić O działalności Badawczej W Warunkach Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego? Uwagi Na Marginesie artykułu Andrzeja Prinkego”. Przegląd Archeologiczny, t. 70, grudzień 2022, doi:10.23858/PA70.2022.2743.