Gediga , B. „Prof. Dr Hab. Romuald Schild (1936 - 2021)”. Przegląd Archeologiczny, t. 70, grudzień 2022, doi:10.23858/PA70.2022.3066.