Kiarszys, G., L. Żuk, i W. Małkowski. „Nieinwazyjna Prospekcja średniowiecznego Grodziska W Sądowlu. Problem Integracji rezultatów Teledetekcji Archeologicznej Oraz Historycznych źródeł Kartograficznych”. Przegląd Archeologiczny, t. 71, listopad 2023, doi:10.23858/PA71.2023.3151.