Sobkowiak-Tabaka, I. „Prof. Dr Hab. Zofia Sulgostowska (13 Czerwca 1944 – 13 Lutego 2023)”. Przegląd Archeologiczny, t. 71, listopad 2023, doi:10.23858/PA71.2023.3490.