Kolenda, J. „Badania Wykopaliskowe średniowiecznego Cmentarzyska I Osady W Miliczu: Motywacje, Cele, Konteksty”. Przegląd Archeologiczny, t. 71, listopad 2023, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/3511.