Lech, Jacek. „O Genezie I Wczesnych Dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN Wraz Z Uwagami Do artykułu «Imperium atakuje», pióra Prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the Genesis and Early Development of the Institute of History of Material Culture of the Poli”. Przegląd Archeologiczny 57 (styczeń 1, 2009): 191–214. Udostępniono maj 29, 2024. https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1062.