Skrzyńska, Katarzyna, i Zygmunt Gałecki. „Wiejskie Struktury Osadnicze I Ich Przemiany W Czasie. Przykład Nowosielca Na Dawnym Pograniczu Polsko-Rusko-Litewskim”. Przegląd Archeologiczny 69 (wrzesień 3, 2021): 171–190. Udostępniono wrzesień 29, 2023. https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/2105.