Kolenda, Justyna. „Badania Wykopaliskowe średniowiecznego Cmentarzyska I Osady W Miliczu: Motywacje, Cele, Konteksty”. Przegląd Archeologiczny 71 (listopad 14, 2023). Udostępniono marzec 2, 2024. https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/3511.