[1]
Tunia, K., Włodarczak, P. and Skucińska, A. 2011. Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district = Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne. 63, (Jan. 2011), 203–219.