[1]
Jarosz, P. and Mianowska, I. 2011. The Corded Ware culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Krakowie-Mistrzejowicach. Sprawozdania Archeologiczne. 63, (Jan. 2011), 241–276.