[1]
Trąbska, J. 2012. Ferruginous red micro-artefacts as a source of archaeological information: a study of selected Palaeolithic sites and experimental research = Czerwone proszki żelaziste jako źródło informacji archeologicznej — na podstawie wybranych stanowisk paleolityczn. Sprawozdania Archeologiczne. 64, (Jan. 2012), 17–62.