[1]
Osipowicz, G., Balonis-Chyb, A., Pomianowska, H. and Wałaszewska, M. 2012. Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska, Wąbrzeźno comm., Kujawskopomorskievoivodeship = Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska nr 17 w Małych Radowiskach, gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie. Sprawozdania Archeologiczne. 64, (Jan. 2012), 215–267.