[1]
Burchard, B. and Włodarczak, P. 2012. Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District = Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski. Sprawozdania Archeologiczne. 64, (Jan. 2012), 269–310.