[1]
Kurpiewski, A. and Olszta-Bloch, M. 2012. Excavation of a Wielbark culture cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w miejscowości Gostkowo-Folsung. Sprawozdania Archeologiczne. 64, (Jan. 2012), 311–341.