[1]
Tunia, K. and Myszka, M. 2012. Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefäße aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój. Sprawozdania Archeologiczne. 64, (Jan. 2012), 397–409.