[1]
Baron, J. 2012. Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw. Sprawozdania Archeologiczne. 64, (Jan. 2012), 645–471.