[1]
Rzepecki, S. and Rzepecka, M. 2013. Beside the mainstream. Some reflections on the LBK in Kujavia = Poza głównym nurtem. Atypowe osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Sprawozdania Archeologiczne. 65, (Jan. 2013), 79–130.