[1]
Bardec’kyj, A.B., Dębiec, M. and Saile, T. 2013. Eine bandkeramische Bestattung aus Baїv bei Luzk in Wolhynien = Pochówek kultury ceramiki wstęgowej rytej z miejscowości Baїv koło Łucka. Sprawozdania Archeologiczne. 65, (Jan. 2013), 253–261.