[1]
Libera, J., Dobrowolski, R., Szeliga, M., Wiśniewski, T. and Zagórski, P.W. 2014. Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology = Krzemienie w osadach glacigenicznych Pagórów Chełmskich: prahistoria — geologia. Sprawozdania Archeologiczne. 66, (Jan. 2014), 57–82.