[1]
Adamczak, K., Kowalski, Łukasz, Bojarski, J., Weinkauf, M. and Garbacz-Klempka, A. 2015. Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne. 67, (Jan. 2015), 199–219.