[1]
Witkowska, B., Czebreszuk, J., Gmińska-Nowak, B., Goslar, T., Szmyt, M. i Ważny, T. 2020. The cemetery of the Globular Amphora culture community in the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology. Sprawozdania Archeologiczne. 72, 2 (grudz. 2020). DOI:https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2116.