[1]
Libera , J., Mączyński, P., Polit , B. and Zakościelna , A. 2019. Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Lesser Poland . Sprawozdania Archeologiczne. 71, (Dec. 2019), 197–218. DOI:https://doi.org/10.23858/SA71.2019.008.