[1]
Przybyła , M., Podsiadło, M. and Stefański, D. 2019. Prehistoric defensive structures in the Szreniawa valley. Sprawozdania Archeologiczne. 71, (Dec. 2019), 303–339. DOI:https://doi.org/10.23858/SA71.2019.012.