[1]
Włodarczak , P. 2019. (Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (Mrowino, site 3. Late Neolithic on the middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 568 pp. + CD . Sprawozdania Archeologiczne. 71, (Dec. 2019), 473–477. DOI:https://doi.org/10.23858/SA71.2019.019.