[1]
Sieradzka , E. 2017. Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak and M. Lisowski (eds), (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) (Kopydłowo, site 6. Neolithic settlements from the border-lands . Sprawozdania Archeologiczne. 69, (Nov. 2017), 441–447. DOI:https://doi.org/10.23858/SA69.2017.021.