[1]
Wolska, B. 2021. (Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim. Sprawozdania Archeologiczne. 73, 2 (paź. 2021). DOI:https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2754.