[1]
Żurkiewcz, D., Niebieszczański, J., Romaniszyn, J. and Teska, S. 2022. First earthen long barrows in central Greater Poland: Results of test excavations in FBC cemetery, Sobota, site 52. Sprawozdania Archeologiczne. 74, 2 (Dec. 2022), 139–164. DOI:https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.2.3141.