(1)
Tunia, K.; Włodarczak, P.; Skucińska, A. Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka District = Kurhan Kultury pucharów Lejkowatych W Malżycach, Pow. Kazimierza Wielka. Spraw. Arch. 2011, 63, 203-219.