(1)
Dzierżanowska, A.; Król, D.; Rogoziński, J.; Rybicka, M. The Jug Adorned With a ram’s Head on the Handle Found in the Pit Number 109 at the Site 52 in Pawłosiów, District Jarosław, Podkarpackie Voivodeship = Dzban Z Uchem zwieńczonym główką Barana Z Jamy O Numerze 109 Ze Stanowiska 52 W Pawłosiowie, Pow. Jarosł. Spraw. Arch. 2011, 63, 221-240.