(1)
Jarosz, P.; Mianowska, I. The Corded Ware Culture Cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko Kultury Ceramiki Sznurowej W Krakowie-Mistrzejowicach. Spraw. Arch. 2011, 63, 241-276.