(1)
Górski, J. Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg Kulturowy – wspólnota Pogranicza Wschodu I Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland Between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnict. Spraw. Arch. 2011, 63, 407-430.