(1)
Trąbska, J. Ferruginous Red Micro-Artefacts As a Source of Archaeological Information: A Study of Selected Palaeolithic Sites and Experimental Research = Czerwone Proszki żelaziste Jako źródło Informacji Archeologicznej — Na Podstawie Wybranych Stanowisk Paleolityczn. Spraw. Arch. 2012, 64, 17-62.