(1)
Poręba, G. J.; Śnieszko, Z.; Moska, P. New Perspectives of Dating Prehistoric Soil Erosion in Loess Areas = Nowe Perspektywy Datowania Pradziejowej Erozji Gleb W Obszarach Lessowych. Spraw. Arch. 2012, 64, 113-147.