(1)
Osipowicz, G.; Balonis-Chyb, A.; Pomianowska, H.; Wałaszewska, M. Materials of Linear Band Pottery Culture from Site 17 in Małe Radowiska, Wąbrzeźno comm., Kujawskopomorskievoivodeship = Materiały Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Ze Stanowiska Nr 17 W Małych Radowiskach, Gm. Wąbrzeźno, Woj. Kujawsko-Pomorskie. Spraw. Arch. 2012, 64, 215-267.