(1)
Burchard, B.; Włodarczak, P. Złota Culture Graves at Site 1 in Samborzec, Sandomierz District = Groby Kultury złockiej Ze Stanowiska 1 W Samborcu, Pow. Sandomierski. Spraw. Arch. 2012, 64, 269-310.