(1)
Kurpiewski, A.; Olszta-Bloch, M. Excavation of a Wielbark Culture Cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki Badań Cmentarzyska Kultury Wielbarskiej W miejscowości Gostkowo-Folsung. Spraw. Arch. 2012, 64, 311-341.