(1)
Tunia, K.; Myszka, M. Aus Dem 16. Und 17. Jh. Stammende Steinzeuggefäße Aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI I XVII-Wieczne Naczynia Kamionkowe Z Nowego Korczyna, Pow. Busko Zdrój. Spraw. Arch. 2012, 64, 397-409.