(1)
Baron, J. Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, Stanowisko 1. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo I Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw. Spraw. Arch. 2012, 64, 645-471.