(1)
Rzepecki, S.; Rzepecka, M. Beside the Mainstream. Some Reflections on the LBK in Kujavia = Poza głównym Nurtem. Atypowe Osadnictwo Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Na Kujawach. Spraw. Arch. 2013, 65, 79-130.