(1)
Bardec’kyj, A. B.; Dębiec, M.; Saile, T. Eine Bandkeramische Bestattung Aus Baїv Bei Luzk in Wolhynien = Pochówek Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Z miejscowości Baїv koło Łucka. Spraw. Arch. 2013, 65, 253-261.